Privacy Policy

Privacy Policy

Tenzij hieronder anders aangegeven, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens wettelijk of contractueel niet vereist en is het ook niet vereist om een contract te sluiten. U bent niet verplicht om de gegevens te verstrekken. Een niet-provisionering heeft geen consequenties. Dit is alleen van toepassing voor zover er geen andere details worden gegeven in de daaropvolgende bewerking. “Persoonlijke gegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

Server-logbestanden
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u onze website bezoekt worden gebruiksgegevens via uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in de loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijv. de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van de oproep, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO uit ons overheersende legitieme belang om een probleemloze werking van onze website te garanderen en ons aanbod te verbeteren.

Bestellingen

Verzameling, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens voor bestellingen 
Bij het bestellen verzamelen en verwerken we uw persoonlijke gegevens alleen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en om uw verzoeken te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is vereist voor het sluiten van het contract. Niet-provisionering betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO en is verplicht om een contract met u te sluiten. Uw gegevens kunnen bijvoorbeeld worden doorgestuurd naar uw geselecteerde rederijen en dropshipping providers, betalingsdienstaanbieders, leveranciers van orderverwerkingsservices en IT-serviceproviders. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke vereisten. De reikwijdte van gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.

Contact, recensies, nieuwsbrief

Verzameling en verwerking met behulp van het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen binnen de door u verstrekte scope. De gegevensverwerking dient om contact te leggen. Door uw bericht in te dienen stemt u in met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. een DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door ons hiervan op de hoogte te brengen zonder de legaliteit van de verwerking, die is gebaseerd op de toestemming tot intrekking, te beïnvloeden. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Klantbeoordeling tool van de koper
Wij gebruiken op onze website de klantbeoordelingstool koperzegel van de dealer federatie management AG (Torgauer weg 233 B, 04347 Leipzig). Na uw bestelling willen we u vragen uw aankoop bij ons te beoordelen en te becommentariëren. Hiertoe wordt u per e-mail gecontacteerd, waarbij wij het technische systeem van de aanbieder van de verzegelingsevaluatietool gebruiken als onderdeel van een orderverwerking. De verwerking van uw gegevens vindt plaats met uw toestemming of vanwege ons legitieme belang. De verwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. een DSGVO met uw toestemming, op voorwaarde dat u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het ontvangen van het evaluatieverzoek. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door de overeenkomstige link in de e-mail te gebruiken, zonder de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot intrekking te beïnvloeden. Uw e-mailadres wordt dan van de mailinglijst verwijderd. Verwerking zonder uitdrukkelijke toestemming is gebaseerd op artikel 6 (1) lit. f DSGVO van het legitieme belang in waarheidsgetrouwe, geverifieerde beoordelingen van onze diensten in het kader van direct mail. Hiertoe sturen wij in elektronische vorm een ​​evaluatieaanvraag voor eigen goederen of diensten die u al bij ons hebt verworven. De zending wordt verzonden naar het e-mailadres dat we van u hebben ontvangen als onderdeel van de verkoop van een goed of een dienst. Het verzenden van het evaluatieverzoek is afhankelijk van de reservering dat u geen bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik van uw e-mailadres. Het bezwaar is op elk moment mogelijk door ons te communiceren. De contactgegevens voor de uitoefening van de tegenspraak zijn te vinden in de opdruk. U kunt ook de speciale koppeling gebruiken in het evaluatieverzoek. Er zijn geen andere kosten dan de transportkosten volgens de basistarieven. De persoonlijke gegevens die in deze context zijn opgeslagen in het technische systeem van de tool Seal Seal Rating worden verwijderd drie maanden na de levering van goederen die voor de evaluatie zijn geregistreerd.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht het contract, uitsluitend voor onze eigen promotiedoeleinden voor de nieuwsbrief, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. De verwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. een DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen zonder de wettigheid van de verwerking te schaden die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot uw intrekking. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief door de overeenkomstige link in de nieuwsbrief te gebruiken of door ons op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan van de mailinglijst verwijderd. Uw gegevens zullen worden doorgegeven aan een serviceprovider voor e-mailmarketing als onderdeel van de orderverwerking. Een overdracht aan andere derden vindt niet plaats.

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van direct mail
Wij gebruiken uw e-mailadres, dat we hebben verkregen bij de verkoop van een zaak of dienst, voor de elektronische verzending van marketing voor onze eigen goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met degene die u al bij ons hebt gekocht, tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik. U moet uw e-mailadres opgeven om een contract af te sluiten. Als u dit niet verstrekt, wordt het sluiten van een contract voorkomen. De verwerking zal worden uitgevoerd op basis van art. 6 (1) verlicht. f GDPR vanwege onze gerechtvaardigde interesse in direct marketing. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door contact met ons op te nemen. U vindt de contactgegevens voor het uitoefenen van uw recht om bezwaar te maken in onze afdruk. U kunt ook de link in de marketingmail gebruiken. Dit brengt geen andere kosten met zich mee dan transmissiekosten tegen basistarieven.

 

Verzend service provider, voorraadbeheer.

Het e-mailadres doorsturen naar verzendmaatschappijen voor informatie over de verzendstatus
Wij zullen uw e-mailadres doorgeven als onderdeel van het contract aan het transportbedrijf, als u dit expliciet in het bestelproces bent overeengekomen. Het doel van de openbaarmaking is om u via e-mail op de hoogte te stellen van de bezorgingsstatus. De verwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. een DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of de koerierdienst op de hoogte te stellen zonder de legaliteit van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot herroeping te beïnvloeden.

Gebruik van een extern goederenbeheersysteem
We gebruiken een goederenbeheersysteem als onderdeel van de orderverwerking voor contractuitvoering. Uw persoonlijke gegevens die tijdens de bestelling worden verzameld, worden doorgestuurd naar Debitoor GmbH, Grunerstr. 13, 10179 Berlijn, Duitsland.

 

Betaal service provider

Gebruik van PayPal
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van PayPal. Deze zijn te vinden op https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de internetbrowser of internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks waarmee de browser eenduidig ​​kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt geopend. We gebruiken deze cookies om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs na een pagina-wijziging en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Voor deze is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een pagina-einde. De verwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO uit ons overheersende legitieme belang bij het waarborgen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruikersvriendelijk en effectief ontwerp van ons aanbod. Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom hebt u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u voorafgaand aan het instellen van cookies op de hoogte worden gebracht en individueel beslissen over de acceptatie en de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. De onderstaande links vertellen u hoe u cookies kunt beheren (en uitschakelen) in belangrijke browsers:

Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Analyse, Reclame
De gegevensverwerking die in dit gedeelte wordt beschreven, in het bijzonder het instellen van cookies, is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO voor ons overheersende legitieme belang:- over het behoeftegerichte en doelgerichte ontwerp van de website, bijvoorbeeld in analyse- en statistiek hulpmiddelen
– Target de bezoekers van de site met op interesses gebaseerd adverteren, bijvoorbeeld bij het bijhouden van conversies
U hebt het recht om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, op elk moment op grond van artikel 6 par. 1 lit. f op DSGVO gebaseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Gebruik van Google Analytics
We gebruiken de webanalyseservice Google Analytics van Google LLC op onze website. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). De verwerking van gegevens dient om deze website en zijn bezoekers te analyseren. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan de website-exploitant te verlenen met betrekking tot website- en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics is niet gekoppeld aan andere gegevens die door Google worden bewaard. Google Analytics maakt gebruik van cookies, die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd met betrekking tot uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. IP-anonimisering is op deze website geactiveerd. Google gebruikt dit om uw IP-adres vooraf in te korten in lidstaten van de Europese Unie of bij andere ondertekenaars van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden overgedragen aan een server van Google in de VS en daar worden ingekort. Uw gegevens kunnen worden doorgestuurd naar de VS. Na de gegevensbeschermingsovereenkomst VS-EU is Google gecertificeerd als “Privacy Shield” en is daarom verplicht de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming in acht te nemen. U kunt voorkomen dat de door uw cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) worden verzameld en gerelateerd aan uw gebruik van de website door Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en]. U kunt een opt-out-cookie instellen om te voorkomen dat Google Analytics door verschillende apparaten wordt verzameld. Opt-out cookies voorkomen de toekomstige verzameling van uw gegevens wanneer u deze website bezoekt. U moet op alle systemen en apparaten die hiervoor in gebruik zijn opt-out installeren om volledig te werken. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie ingesteld: Google Analytics uitschakelen. U vindt meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming op https://www.google.com/analytics/terms/gb.html en op https://policies.google.com/?hl=nl .

Gebruik de remarketingfunctie van Google of de functie ‘Like Audiences’
Onze website gebruikt de remarketing- of “soortgelijke doelgroepen” -functie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Deze functie dient om het bezoekersgedrag en de interesses van bezoekers te analyseren. Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en vormt de basis voor het produceren van interessegerelateerde advertenties. Cookies maken het registreren van websitebezoeken mogelijk, evenals geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website. De persoonlijke gegevens van websitebezoekers worden niet opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die rekening houden met eerdere zoekgebieden met product- en informatievertrouwen. Uw gegevens kunnen ook worden doorgestuurd naar de VS. Na de gegevensbeschermingsovereenkomst VS-EU is Google gecertificeerd als “Privacy Shield” en is daarom verplicht de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming in acht te nemen. Voor dit doel kunt u het gebruik van cookies permanent deactiveren door de onderstaande link te volgen en de plug-in te downloaden en te installeren: support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en U kunt ook het gebruik van cookies deactiveren door op derde partijen door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op te roepen op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de opt-out-instructies te volgen. U kunt meer gedetailleerde informatie over remarketing van Google en de bijbehorende verklaring voor gegevensbescherming vinden op: https://www.google.com/privacy/ads/

Gebruiken conversies bijhouden van Google-advertenties
We gebruiken het online advertentieprogramma “Google Ads” op onze website en, in deze context, het bijhouden van conversies (evaluatie bezoeken). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Zo ver als je normaal gesproken uw verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) die verantwoordelijk is voor data managers. Google Ireland Limited is daarom de gelieerde onderneming van Google die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer u op een advertentie klikt die wordt geleverd door Google, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheidsduur, bevatten geen persoonlijke gegevens en zijn daarom niet voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina’s op onze website bezoekt en de cookie niet is verlopen, kunnen we herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en bent doorgestuurd naar deze pagina. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. Er is dus geen manier om cookies te volgen via de websites van Ads.com. De informatie die is verkregen met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. Dit is het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is omgeleid naar een tagtagpagina voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Google heeft zich gecertificeerd onder het privacyschild van de VS en de EU en streeft ernaar het Europese privacybeleid na te leven. U kunt ervoor kiezen geen gepersonaliseerde advertenties te plaatsen in de instellingen voor advertenties van Google-advertenties. Zie https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl voor instructies. U kunt ook voorkomen dat cookies van derden worden gebruikt door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ te gaan en de daar vermelde opt-outinformatie te implementeren. U wordt niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Ga voor meer informatie en het privacybeleid van Google naar: https://www.google.com/policies/privacy/

Remarketing op Facebook gebruiken
We gebruiken de remarketingfunctie “Aangepaste doelgroepen” van Facebook op onze website (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, “Facebook”). Het doel van de applicatie is om doelgericht bezoekers op de website te richten met op interesses gebaseerde advertenties in het sociale netwerk Facebook. Hiervoor is de Facebook-remarketingtag geïmplementeerd op de website. Via deze tag wordt een directe link naar de Facebook-servers gemaakt bij het bezoeken van de website. Dit wordt doorgestuurd naar de Facebook-server, welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt, ziet u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Facebook heeft zich gecertificeerd onder het privacyschild “Privacy Shield” van de VS en de EU en voldoet hiermee aan het Europese privacybeleid. U kunt de remarketingfunctie ‘Aangepaste doelgroepen’ hier uitschakelen. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens door Facebook, over uw rechten op dit punt en over manieren om uw privacy te beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Gebruik van Google Adsense
We gebruiken de Google LLC AdSense-functie op onze website (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Zo ver als je normaal gesproken uw verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) die verantwoordelijk is voor data managers. Google Ireland Limited is daarom de gelieerde onderneming van Google die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het doel van gegevensverwerking is om advertentieruimte op de website te huren en bezoekers doelbewust te richten op op interesses gebaseerde advertenties. Met deze functie kunnen bezoekers van de website van de provider gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties uit het Google Display Netwerk weergeven. Google maakt gebruik van cookies waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien wettelijk vereist of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan andere Google-gegevens. Google heeft zich gecertificeerd onder het privacyschild van de VS en de EU en streeft ernaar het Europese privacybeleid na te leven. U kunt het gebruik van cookies door Google uit te schakelen permanent door het volgen van de onderstaande link en download de voorwaarde dat er plug-in en installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden te voorkomen door het uitschakelen van het Network Advertising Initiative (Network Advertising Initiative) call onder https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daarin genoemde opt-out meer informatie uit te voeren. Voor meer informatie en het privacybeleid van Google, bezoek: https://www.google.com/policies/technologies/ads/, https://www.google.de/policies/privacy/

 

Plug-ins

Gebruik van social plug-ins met “Sharrif”
We gebruiken plug-ins voor sociale netwerken op onze website. Om u te helpen de controle over uw gegevens te bewaren, gebruiken we de privacy-safe “Shariff” toetsen. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen links naar de servers van de sociale netwerken zijn gemaakt en dus geen gegevens te verzenden. “Shariff” is ontwikkeld door specialisten van de computer tijdschrift c ‘t. het maakt het mogelijk meer privacy op het net en de plaats van de gebruikelijke ‘Share’ knoppen van sociale netwerken. Meer informatie over het project kunt u hier vinden Shariff https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media -buttons-to-privacy 2467514.html. waar u uw gegevens kunt inloggen met de provider, als u op de knop, een pop-up venster te klikken. Pas na deze actieve login kun je een directe verbinding met het sociale netwerken maken.  Door u aan te melden, stemt u in met het verzenden van uw gegevens naar de respectieve aanbieder van sociale media het IP-adres en de informatie van welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als u tegelijkertijd bent verbonden met een of meer van uw sociale netwerkaccounts, wordt de verzamelde informatie ook gekoppeld aan uw overeenkomstige profielen. Je kunt deze opdracht alleen voorkomen door je af te melden bij je sociale media-accounts voordat je onze website bezoekt en voordat je de knoppen activeert. De volgende sociale netwerken zijn geïntegreerd door middel van de functie “Shariff”. Zie het gekoppelde privacybeleid van de provider voor meer informatie over de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van gegevens en uw rechten op dit punt en manieren om uw privacy te beschermen.

Google+ der Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien, 94043 USA)
https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Facebook der Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
https://www.facebook.com/policy.php

Twitter der Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94107, USA)
https://twitter.com/privacy

Pinterest der Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA)
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

AddThis der Oracle America, Inc. (500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA)
https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Instagram der Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA)
https://help.instagram.com/155833707900388

Xing der XING SE (Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg)
https://www.xing.com/privacy

LinkedIn der LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA)
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Youtube gebruik
We gebruiken de YouTube Video Embedding-functie van Google Ireland Limited op onze website (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, “YouTube”). YouTube is gelieerd aan Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA. 94043, VS; “Google”). De functie geeft video’s weer die zijn gedeponeerd bij YouTube in een iframe op de site. De optie “Uitgebreide privacymodus” is geactiveerd. Als gevolg hiervan slaat YouTube geen informatie over bezoekers op de site op. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt informatie verzonden naar en opgeslagen op YouTube. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Google heeft zich gecertificeerd onder het privacyschild van de VS en de EU en streeft ernaar het Europese privacybeleid na te leven. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten en manieren om uw privacy te beschermen, raadpleegt u het Privacybeleid van YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).

Google Maps gebruik
We gebruiken de Google LLC Embedding Google Maps-functie op onze website (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Zo ver als je normaal gesproken uw verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) die verantwoordelijk is voor data managers. Google Ireland Limited is daarom de gelieerde onderneming van Google die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De functie maakt de visuele presentatie van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Daarbij verzamelt, verwerkt en gebruikt Google gegevens van bezoekers van de websites bij het bezoeken van de pagina’s waarin GoogleMaps-kaarten zijn geïntegreerd. Indien nodig worden uw gegevens ook naar de VS verzonden. Google heeft zich gecertificeerd onder het privacyschild van de VS en de EU en streeft ernaar het Europese privacybeleid na te leven. De verwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO van de gerechtvaardigde interesse in het op behoeften gebaseerde en doelgerichte ontwerp van onze website. Raadpleeg het Privacybeleid van Google op https://www.google.com/privacypolicy.html voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van Google-gegevens. Daar heeft u ook de mogelijkheid om uw instellingen in het privacycentrum te wijzigen, zodat u uw door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen.

Gebruik van Google reCAPTHA
We gebruiken de Google LLC reCAPTCHA-service op onze website (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Zo ver als je normaal gesproken uw verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) die verantwoordelijk is voor data managers. Google Ireland Limited is daarom de partner van Google, die verantwoordelijk is voor het verwerken van uw gegevens en het naleven van de toepasselijke privacywetgeving. Het doel van de query is om een ​​menselijke inbreng te onderscheiden van geautomatiseerde verwerking of geautomatiseerde verwerking. Uw invoer wordt naar Google verzonden en daar gebruikt. Daarnaast worden het IP-adres en andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service verzonden naar Google. Deze informatie wordt door Google verwerkt binnen de Europese Unie en, indien van toepassing, ook doorgestuurd naar de Verenigde Staten. Google heeft zich gecertificeerd onder het privacyschild van de VS en de EU en streeft ernaar het Europese privacybeleid na te leven. De verwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO van het legitieme belang om onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. Ga voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het bijbehorende privacybeleid naar: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy.

Rechten van betrokken personen en opslagduur

Tijdsduur van opslag
Na het voltooien van het contract worden de gegevens eerst opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, en vervolgens wordt rekening gehouden met wettelijke, in het bijzonder fiscale en commerciële bewaartermijnen en vervolgens na de deadline verwijderd, tenzij u akkoord gaat met de verdere verwerking en het gebruik.

Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten volgens art. 15 tot 20 GDPR: recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensportabiliteit. U hebt ook een recht van bezwaar tegen verwerking op basis van art. 6 (1) GDPR, en voor verwerking met het oog op direct marketing, volgens art. 21 (1) GDPR.

Neem op elk moment contact met ons op. Onze contactgegevens zijn te vinden op onze website.

Het recht om een klacht in te dienen bij de regelgevende instantie

Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet legaal is.

Recht op bezwaar
De verwerking van persoonsgegevens die hier wordt vermeld, is gebaseerd op ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO, u hebt het recht om, op grond van uw specifieke situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking met effect voor de toekomst. Na een bezwaar wordt de verwerking van de betreffende gegevens stopgezet, tenzij we overtuigende, gerechtvaardigde redenen voor verwerking kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of als de verwerking tot doel heeft juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als u de persoonsgegevens verwerkt voor doeleinden van direct mail, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Na het bezwaar stoppen we met het verwerken van de relevante gegevens voor direct mailing.

Laatste update: 21.03.2019